Úvod

Málo aktualizací, více nových produktů a nových realizací simulátorů!

elite_logo

 V posledním roce jsme měli málo času na aktualizace webu, protože stále hledáme ideální balanc zobrazení nového typu webu, avšak čas na tuto aktivitu se nachází velmi špatně a to zejména kvůli tomu, že během posledního roku výrobce ELITE investoval do celé řady nových projektů, nových typů simulátorů a inovativních nástaveb v oblasti skleněných kokpitů. 

Podrobnosti o těchto novinkách jsou k dispozici na vyžádání. Některé z nich publikujeme na našem původním webu HITS.cz a hlavně, některé z nich již nacházejí uplatnění v podobě nových realizací simulátorů v tuzemsku i v zahraničí. V případě zájmu o některý ze simulátorů výrobce ELITE, je nejlepší kontaktovat nás přímo na e-mailu: m.krouza@flyelite.ch . Mezi inovace patří např. nové simulátory Agusta Westland, Enstrom 480, TH-50 s celou řadou inovativních fcí výbavy i řešení externí vizualizace scenérie a to jak v oblasti software, tak i v oblasti hardware. Níže ukázka Agusta Westland. 

 

 

2022-06-09
admin